מטרת המדיניות הינה להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שלה, וכיצד משתמשת החברה במידע הנמסר לה על ידי המשתמשים באתר או הנאסף על ידה בעת השימוש באתר.

תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד מתקנון ותנאי השימוש.

האתר הינו חנות וירטואלית המופעלת על ידי יבואני הממתקים ב.מ בע”מ ח.פ 515624682 (להלן: “החברה”) מרח’ חלוצי התעשייה 92 מפרץ חיפה, ישראל.

רכישה ושימוש

  1. השימוש באתר אינו מוגבל בגיל מלבד רכישת מארזים המכילים אלכוהול אשר רכישתם מוגבלת מגיל 18, במידה והינך קטין (מתחת לגיל 18) יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת אישור אפוטרופוס לשימוש ולביצוע הרכישה באתר.
  2. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע גישה לרכישה באתר או לבטל השתתפותם של משתמשים שהתנהגותם אינה בהתאם תנאי השימוש, או כאלה המנסים לפגוע בניהול התקין של האתר.
  3. הרכישה תתבצע לאחר קבלת אישור עסקה מחברת האשראי ו/או חברת הסליקה באמצעותה בוצע התשלום. קבלת אישור מחברת האשראי ו/או מחברת הסליקה הינו תנאי לאישור הרכישה על ידי הרוכש.

ניהול משתמשים ומבקרים באתר

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש על ידי חסימת כתובת ה-IP של מחשבו ללא צורך במתן סיבה לחסימתו. הנהלת האתר תעשה כל שביכולתה להגן על פרטי המשתמשים הרוכשים באתר.

פרטיות וסודיות

  1. פרטי פעולת הרכישה ישמשו את החברה לצורך ביצוע העסקה הפרטנית בלבד ולא יועברו על ידיה לכל גורם אחר, למעט חברת האשראי ו/או חברת הסליקה הנדרשת לאשר את ביצוע העסקה.
  2. בעת רכישה באתר הקונה נותן את הסכמתו כי החברה תשמור את פרטיו במאגר הנתונים של החברה ולמעט שמירת פרטי האשראי.

Cookies

  1. אתר החברה משתמש ב’עוגיות’ (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים, לאימות פרטים, להתאמת האתרים להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. ישנם דפדפנים מודרניים אשר מאפשרים להימנע מקבלת cookies. תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת יש באפשרותך לבדוק בלחצן העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.
  2. יש באפשרותך למחוק את הcookies במחשבך בכל עת. מומלץ כי תעשה זאת רק אם אתה משוכנע שאינך מעונין להתאים את האתר להעדפותיך. בשים לב יתכן כי בהסרת הcookies לא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים באתרי אינטרנט אחרים. 

אזור שיפוט

במקרה בו התגלעה מחולקת כתוצאה משימוש באתר מסכם להלן כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדית של מדינת ישראל במחוז חיפה.

כללי

  1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מאת לאת את מדיניות האתר.
  2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לחרוג מזמני הספקה.
  3. אישור ההזמנה כפוף לאישור חברת האשראי.